Google+ Followers

sunnuntai 31. tammikuuta 2016

Epävarmuuden häviäminen


Epävarmuuden häviäminen

Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne...Katsokaa taivaan lintuja...Katsokaa kedon kukkia... Matt.6:25-28
Jokaisella on jossakin vaiheessa tunteita, joita kutsutaan epävarmuudeksi.
Olet epävarma rahasummasta pankissa, sen rakkauden määrästä, jota saat ystävältäsi tai saamastasi koulutuspohjasta. Tunnet epävarmuutta terveydestäsi, iästäsi tai fyysisestä olemuksestasi.
Antaisit todennäköisesti väärän vastauksen, jos sinulta kysyttäisiin: ”Mikä tekee sinut epävarmaksi?”
Saattaisit sanoa: ”Ystäväni ei pidä minusta tarpeeksi tai minulta puuttuu se akateeminen koulutus, jota tarvitsen”, tai jotain muuta. Toisin sanoen painottaisit jotakin ulkoista ehtoa huomaamatta sitä, että epävarmuuden tunne ei synny mistään ulkoisesta syystä, vaan tunnetasosi ohjelmoinnista, siitä mitä omassa päässäsi kerrot itsellesi. Jos muutat ohjelmaa, epävarmuutesi haihtuu hetkessä, vaikka ulkopuolinen maailma pysyy täysin entisellään.
Joku tuntee olonsa turvalliseksi, vaikka hänen pankkitilinsä olisi likipitäen tyhjä, toinen taas epävarmaksi, vaikka hänellä olisi miljoonia. Merkittävää ei siis ole rahasumma, vaan ohjelmointi. Jollakulla ei ole lainkaan ystäviä, mutta hän tuntee olonsa turvalliseksi ja itsensä toisten rakastamaksi. Joku toinen taas kokee turvattomuutta jopa kaikkein omistavimmissa ja muut pois sulkevissa ihmissuhteissa. Ero on taaskin ohjelmoinnissa.
Jos haluat tulla toimeen epävarmuuden tunteittesi kanssa, sinun tulee perehtyä neljään tosiseikkaan ja ymmärtää ne.
I ENSIKSI, ON HYÖDYTÖNTÄ helpottaa epävarmuuden tunnetta yrittämällä ulkoisia seikkoja.
Yrityksesi saattavat onnistua, joskin enimmäkseen ei käy niin. Ne saattavat helpottaa, mutta helpotus on lyhytikäistä. Ei siis kannata käyttää voimia ja aikaa ulkomuodon parantelemiseen, rahan keräämiseen tai enempien rakkauden vakuutusten saamiseen ystäviltä.
II TOISEKSI, TÄMÄ TOSISEIKKA johtaa käymään käsiksi varsinaiseen ongelmaan, joka on päässäsi. Ajattele niitä ihmisiä, jotka ollessaan täsmälleen samassa asemassa kuin sinä nyt eivät koe vähimmässäkään määrin epävarmuutta. Sellaisia on olemassa. Siitä syystä ongelma ei ole ulkoisessa todellisuudessa, vaan sinussa, sinun ohjelmoinnissasi.
III KOLMANNEKSI ON YMMÄRRETTÄVÄ, että kun olit hyvin nuori ja vaikutuksille altis, sait ohjelmointisi epävarmoilta ihmisiltä. He opettivat käytöksellään ja paniikkireaktioillaan sen, että aina kun ulkomaailma ei sopinut tiettyyn malliin, oli luotava tunnetason mylläkkä, jota kutsutaan epävarmuudeksi.
Oli tehtävä kaikki voitava ulkoisen maailman järjestämiseksi uuteen uskoon. Hanki enemmän rahaa, etsi lisää vakuutuksia, lepytä ja miellytä niitä, joita olet loukannut, ja niin edespäin saadaksesi pois epävarmuuden tunteen. Jo pelkästään sen havaitseminen, ettei sinun tarvitse toimia niin – että tekeminen ei todellakaan ratkaise mitään ja että yksinomaan sinä ja kulttuurisi saatte aikaan tunnekuohun – antaa jo sinänsä välimatkaa ongelmaan ja helpottaa oloa huomattavasti.
IV NELJÄNNEKSI, AINA KUN olet epävarma siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, muista tämä: niiden kuuden kuukauden tai vuoden aikana, jolloin olit epävarma tapahtumista, ne kuitenkin hoituivat tavalla tai toisella.
Tietty hetki antoi sinulle energiaa ja voimavaroja – ei kaikki sitä edeltänyt murehtiminen, joka sai sinut vain kärsimään tarpeettomasti ja heikensi sinua tunnetasollasi. Sano siis itsellesi: ”Jos jotakin on tehtävissä tulevaisuuden hyväksi, teen sen nyt. Sen jälkeen jätän sen rauhaan ja asetun nauttimaan nykyhetkestä, koska koko elämänkokemukseni on osoittanut minulle sen, että voin toimia asioiden suhteen vain silloin, kun ne ovat läsnä, en ennen kuin ne ilmaantuvat. Nykyhetki antaa minulle aina riittävästi voimavaroja ja energiaa tehdäkseni sen, mikä on tarpeen.”
Epävarmuuden tuntojen lopullinen häviäminen tapahtuu vasta silloin, kun olet saavuttanut taivaan lintujen ja kedon kukkien siunatun kyvyn elää täydesti nykyisyydessä, hetken kerrallaan. Olipa käsillä oleva hetki miten tuskallinen tahansa, se on silti kestettävissä.
Kestämätöntä on se, mitä ajattelet tapahtuvan viiden tunnin tai viiden päivän kuluttua. Ne sanat saavat sinut hokemaan päässäsi: ”Se on hirvittävää, se on sietämätöntä, kuinka kauan tätä pitää kestää?” ja niin edelleen. Linnut ja kukat ovat autuaampia siinä, että niillä ei ole käsitystä tulevaisuudesta, ei sanoja päässään eikä ahdistusta siitä, mitä muut niistä ajattelevat. Sen vuoksi ne ovat täydellisiä kuvia valtakunnasta.
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä huolen itsestään. kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, niin teille annetaan kaikki tämäkin.

Anthony De Mello – Rakkauden tiellä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti