keskiviikko 7. syyskuuta 2016

Hyökkääminen on rakkauden pyyntö

Todellinen rakkaus ei voi koskaan loppua; mikään tässä maailmassa ei voi mitenkään päättää sitä. Jos jokin ihmissuhde hajoaa korjauskelvottomaksi, totuus on, ettei mitään todellista suhdetta ole koskaan ollutkaan vaan ainoastaan kaksi erityisyydestä kilpailevaa egoa. Jos vaikuttaa siltä, että rakkaus liimaa suhteen yhteen ja myöhemmin se hajoaakin, ei suhteessa ole juurikaan ollut Rakkautta alun pitäenkään. Rakkaus on ikuista, pysyvää ja koko ajan laajenevaa. Rakkautta ei ole mitenkään mahdollista lopettaa. On kuitenkin täysin mahdollista päättää sellainen erityinen ihmissuhde, joka ei enää pidä yllä osapuolten valeitsetuntoa.

Määrittelen siis rakkauden näin: Rakkaus on tahtoa laajentaa omaa itseä niin, että oma ja toisen henkinen kasvu on mahdollista. Käyttäytyminen määräytyy sen mukaan, millaista päämäärää se palvelee – tässä tapauksessa henkistä kasvua ... Kun on onnistunut laajentamaan omia rajojaan, myös oma olemisen tila on kasvanut. Näin rakkauden osoittaminen on myös itsensä kehittämistä, vaikka tarkoitus olisikin auttaa toista kasvamaan. Kehitymme pyrkimällä kohti kehittymistä.

Erityisen ihmissuhteen muuttaminen Yhdentyneeksi ihmissuhteeksi vaatii meiltä yhteisen päämäärän asettamista. Meillä tulee olla kurinalaisen tietoisuuden harjoittamisen myötä lakkaamatta kumppanimme paras mielessämme ja meidän tulee keskittää huomiomme herkeämättä päämääräämme, joka nyt on molempien osapuolten eheytyminen.

Yhdentynyt päämäärä vaatii sen, että otamme täyden vastuun kaikista ajatuksistamme, tunteistamme ja teoistamme. Kun tajuamme, että kaikki mitä näemme jossakussa toisessa on vain omaa projisointiamme eikä suinkaan Totuus, tajuamme myös sen, että oma vapautumisemme tässä elämässä riippuu siitä, että todella haluamme oppia uudelleen, mitä Rakkaus merkitsee. Meidän on tunnustettava, ettemme tiedä Rakkaudesta yhtään mitään, ja pyydettävä vilpittömästi, että Kaikkiallinen innoitus (Pyhä henki) paljastaisi meille Totuuden sekä oman Yhdentyneen itsemme että kumppanimme Yhdentyneen itsen kautta. Meidän on myös muistettava, että kaikki arvostelu ja hyökkääminen on vain Rakkauden pyyntö ja ettei vastahyökkäyksille ole mitään oikeutusta. Nämä ovat kaikki virheitä. Lisäksi meidän tule oppia vaalimaan sitä käsitystä, että antaminen on samalla saamista. Tämän kaiken ohella meidän tulee vielä olla täysin sitoutuneita tutkimaan joka ainoaa rajoittavaa uskomustamme tai ajatustamme varmoina siitä, että purettuamme ne ne paljastuvat epätosiksi ja että niiden alta lopulta paljastuu rakkaudentäyteinen Totuus.


 Nouk Sanchez, Tomas Vieira – Vie minut totuuteen, vapaaksi egosta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti